logo         

VŠE O NÁKUPU » Reklamace

Zboží může zákazník reklamovat osobně při převzetí zboží, mailem nebo na telefonu 224 230 968.

I přes všechna opatření a výstupní kontroly může dojít k situaci, kdy vzniknou pochyby o bezvadné jakosti dodaného zboží.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Při prodeji zboží zákazníkům prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Lhůty pro uplatnění reklamace:

Záruční doba potravinářského zboží je 8 dnů od převzetí zboží zákazníkem. Vady potravinářského zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi.